header5

2020 M. BALANDIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

DĖMESIO

Informuojame, kad dėl Covid – 19 viruso grėsmės visoje šalyje LR Vyriausybės nutarimu paskelbtas karantinas. Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro specialistai teiks informaciją klientams nuotoliniu būdu (el. paštu, telefonu).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti

direktoriaus funkcijas Danutė Sirgedienė             Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 8-652-44541

Direktoriaus pavaduotoja socialinei priežiūrai ir globai                                                                       

Vilgelmina Rastenienė                                    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 8-652-44576

Vyriausia socialinė darbuotoja

Inga Šarkauskienė                                                         Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 8-615-25205

Mokyklos socialinė pedagogė

Rasa Kardonienė                                                        Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 8-615-32584

2020 M. UTEOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

     Mokytojai, logopedai.

Kadangi ne visi mokinių tėvai turi interneto  prieigą ir skaitmeninę įrangą, užduotis, pagal individualius mokinių poreikius, rengs: popieriniu ir skaitmeniniu variantais. Mokiniai užduotis atliks su tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba.

Popierines užduotis dviem savaitėms, 2020 m. kovo 30 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.  išvežios mokytojo padėjėjos mokyklos transportu.

Skaitmeninis nuotolinis mokymas bus atliekamas per “Mano dienyną”, el. paštą, sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Kasdien 9-12 val. bus dirbama per skype, mesenger, facebook, viber ir telefonu, atsiunčiant užduotis, konsultuojant ir įvertinant.

Pagal individualias galias ir galimybes, bus prašoma atsiskaityti pamokų metu (internetu), o popierinės užduotys pateikiamos atsiskaitymui po karantino.   

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu bus koreguojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus,  pedagogų pastebėjimus.

      Socialini pedagogai

Individualus darbas su mokiniais vyks kasdien telefonu, elektroniniu paštu, o grupinis - per messenger, viber. Mokiniams bus parengtas rekomenduojamų veiklų sąrašas, kurį tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus jų nurodytu el.paštu arba popierinius variantus išvežios mokytojo padėjėjos mokyklos transportu.

Skyriaus socialinis pedagogas mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus  konsultuos kasdien nuo 8.00 - 15.00 val. telefonu.

Socialinių pedagogų darbas bus koreguojamas, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymu Nr. AĮ-300 „Dėl pavedimo teikti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigoje“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                              Danutė Sirgedienė

2020 M. KOVAS. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS UTENOS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE – DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

Kovo 11 – oji yra mūsų laisvės diena.

Nepaliaukime ir toliau siekti savo tikslų,

pasitikėti vieni kitais,

nes kartu mes – stipresni.

Specialiojo ugdymo skyriuje buvo paminėta  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Mokiniai kieme klausėsi himno, vėliau lankėsi Krašuonos Ąžuolų giraitėje pasodintoje Lietuvos valstybingumo tūkstantmečiui pažymėti. Žiūrėjo kaip užaugo ąžuolai, kaip gražiai sutvarkytas parkas, nutiesti takeliai, o medžiuose sukeltuose inkiluose čiulba  varnėnai ir džiaugėsi, kad gera gyventi mūsų šalyje. Grįžę mokyklos kieme išrašė ir dekoravo  žodį LIETUVA.

Minėdami trisdešimtąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines, Socialinės globos ir Dienos socialinės priežiūros ir globos skyrių lankytojai ir gyventojai rinkosi salėje, iškilmingai giedojo Lietuvos Respublikos himną, žiūrėjo filmą apie Nepriklausomybės atkūrimą, šoko liaudiškus šokius (vad. R. Malinauskaitė).

Po pietų Socialinės globos skyriaus gyventojų teatro grupė lankėsi Utenos R. Šaltenio progimnazijos, Antalgės filiale. Dalyvavo Kovo 11 – osios minėjimui skirtame renginyje, kur parodė spektaklį „Kaip piemenys ganydavo“ (Vad. D. Vaišnorienė). Po spektaklio visi renginio dalyviai vaišinosi arbata, bendravo.

2020 M. KOVAS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAI ŠVENTĖ ŠV. KAZIMIERO DIENĄ

2020-03-04 specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai šventė šv. Kazimiero dieną: klausėsi pasakojimo apie Kazimiero vardo reikšmę, iš kur ir kodėl kilo ši šventė, kokie jos atributai ir papročiai. Vaikai žiūrėjo filmą apie vykusias ir vykstančias kaziuko muges, dalinosi savo patyrimais, piešė amatininkų sukurtus daiktus, parduodamus mugėse, šoko ratelį.

2020 M. KOVAS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAI VYKO Į UTENOS POLICIJOS KOMISARIATĄ

2020-03-03 dieną specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai, kartu su Utenos Dienos centru "Draugystė" ,vyko į Utenos Policijos komisariatą. Prevencinio renginio metu jie pagilino žinias apie saugų eismą, buvo sudaryta galimybė apžiūrėti iš arti policijos automobilį, pakalbėti per garsiakalbį, susipažinti su greičio matavimo prietaisais. Antrojoje dalyje -  kinologo šuns pasirodymas. Mokiniai stebėjo kaip šuo laikosi komandų, kaip suranda paslėptą daiktą. Vaikai kinologo daug klausinėjo, daugelis išreiškė norą tapti kinologais, o trečioji dalis - supažindinimas su pirštų atspaudų paėmimu, policininko pasakojimas apie tai, kai kurie ne tik pirštų, bet ir visos rankos atspaudus pasidarė.

Šis Utenos Policijos komisariato pareigūnės D. Maselskienės ir Utenos specialiosios mokyklos - daugiafunkcio centro specialiojo ugdymo skyriaus socialinės pedagogės R. Kardonienės organizuotas renginys suteikė vaikams ne tik papildomų žinių, bet ir motyvavo gerai elgtis, suteikė daug gerų emocijų, sužadino žingeidumą.  

 

2020 M. VASARIS. ŠVENTĖME UŽGAVĖNES

2020-02-25 d. specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai vyko į Rašės mišką, kur šventė Užgavėnes. Visi kartu darėme Morę, šokome, varžėmės traukdami virvę ir bėgdami estafetes, vaišinomės mūsų virėjos iškeptais mieliniais blynais, Vadimo mamytės (a č i ū Jai labai!) keptais sausainėliais. Ne tik atšventėme Užgavėnes, bet sužinojo ir kaip ir kam ženklinami dažais medžiai, kur galima kurti laužą ir kt.

2020 M. VASARIS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUJE VYKO SEMINARAS

2020-02-20 d. specialiojo ugdymo skyriuje svečiavosi Ukmergės "Ryto" specialiosios mokyklos pedagogai. Vyko seminaras tema " Universalus dizainas lavinamojoje klasėje". Pranešimus skaitė S. Petravičienė, R. Kardonienė. Svečiai dalijosi gerąja patirtimi, vaišinosi kava. Vėliau svečiai lankėsi į V. Valiušio keramikos muziejuje, Raganų muziejuje.