header5

DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS SKYRIUS

DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS SKYRIUS įkurtas 2001 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindinė veiklos rūšis – suaugusiųjų su protine arba kompleksine negalia užimtumas ir priežiūra dieną.
Pagrindinis skyriaus tikslas yra: organizuoti suaugusiems asmenims, turintiems protinę arba kompleksinę negalią socialinę globą ir socialinę priežiūrą dienos metu.
Kiekvienam neįgaliam asmeniui socialinis darbuotojos sudaro individualų socialinės globos planą, atsižvelgdamas į kiekvieno asmens individualius gebėjimus, sutrikimo specifiką ir sveikatos būklę.
Pagal sudarytus tvarkaraščius lankytojai eina į darbinės ir meninės veiklos užsiėmimus: medžio darbus, siuvimą, mezgimą, nėrimą, keramiką, pynimą iš vytelių, meno terapiją, buities darbus.
Dienos socialinės globos ir priežiūros skyriuje teikiamos šios paslaugos: bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas), sociokultūrinės paslaugos), laisvalaikio organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, maitinimo organizavimas, asmens higienos paslaugos, transporto organizavimas, kineziterapijos paslaugos.