header5

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS

Pagrindinė veiklos rūšis – socialinė globa visą parą suaugusiųjų su protine arba kompleksine negalia

Pagrindinis skyriaus tikslas yra: organizuoti suaugusiems asmenims, turintiems protinę arba kompleksinę negalią socialinę globą visą parą.

Kiekvienam neįgaliam asmeniui socialinis darbuotojas sudaro individualų socialinės globos planą, atsižvelgdamas į kiekvieno asmens individualius gebėjimus, sutrikimo specifiką ir sveikatos būklę.

Dienos metu, pagal sudarytus tvarkaraščius gyventojai eina į darbinės ir meninės veiklos užsiėmimus: medžio darbus, siuvimą, mezgimą, nėrimą, keramiką, pynimą iš vytelių, meno terapiją, buities darbus.
Socialinės globos skyriuje teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, asmens higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, transporto organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.