header5

2013 M. LAPKRITIS. CENTRE VYKO LIETUVOS SPECIALIOSIOS OLIMPIADOS KOMITETO SEMINARAS

img 5305 small

2013 m. lapkričio 21 d. centre vyko Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto organizuotas seminaras tema „Darbo ypatumai kūno kultūros, sveikatinimo, motorinio aktyvumo klausimai) dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis, turinčiais žymią ir vidutinę negalią“. Seminare dalyvavo Utenos miesto specialiųjų įstaigų, Zarasų, Rokiškio rajono Skiemų socialinės globos namų socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai. Lektorius, Utenos specialiosios mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius Zenonas Misiūnas pristato pranešimą tema „Darbo ypatumai dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis, turinčiais žymią ir vidutinę negalią per kūno kultūrą ir sportą".
Pranešimą „Darbo ypatumai su sutrikusio intelekto asmenimis, turinčiais žymią ir vidutinę negalią per sveikatingumą, sveikatinimo ir sportinį aktyvumą“ pristatė Centro direktoriaus pavaduotoja socialinei globai ir priežiūrai Vilgelmina Rastenienė ir vyr. socialinė darbuotoja Inga Šarkauskienė. 
Po teorinės dalies seminaro dalyviai stebėjo kineziterapijos praktinius užsiėmimus, kurios vedė kineziterapeutas Nijolė Navykienė ir Odeta Vilčinskaitė ir mokomąją treniruotę, kurią vedė treneris Zenonas Misiūnas. Po ekskursijos po centrą, prie kavos puodelio vyko seminaro aptarimas.