header5

2014 M. SPALIS. BĖGIMO AKCIJA, SIEKIANT PAREMTI ZAMBIJOS VAIKUS

2014 m. spalio 16 d. specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai dalyvavo solidarumo bėgimo akcijoje, kurią organizavo „Gelbėkit vaikus" organizacija. Dieną prieš bėgimą vyko žaidimai, kurių metu mokiniai susipažino su problemomis, esančiomis Zambijoje, sužinojo apie galimą pagalbą šios šalies vaikams. Pritardami geros valios žmonėms, organizavome bėgimą ir mūsų centre. Už nubėgtą simbolinį kilometrą mokinių susirasti rėmėjai paaukojo po litą. Surinkta suma bus skiriama paremti Zambijos vaikus. O mūsų mokiniai džiaugėsi pačia bėgimo pramoga, kaip pilnateisiai akcijos nariai didžiavosi ant striukių nugarų priklijuotais lipdukais su Gelbėkit vaikus" emblemomis.