header5

2019 M. SAUSIS. SAUSIO 13-OSIOS ĮVYKIŲ PAMINĖJIMAS

Sausio 11-tos ryte mokiniai su pedagogais paminėjo sausio 13-tosios įvykius. Aštuntą valandą  ryto visuose kabinetuose ir klasėse  10 min. prie langų buvo uždegtos žvakutės. Prisiminėme ir pagerbėme  žuvusius už mūsų tautos laisvę. Apie tų metų įvykius žiūrėjome filmuotą medžiagą, pasidalinome savo patirtais pergyvenimais, palinkėjome vieni kitiems vienybės, darnos, santarvės. Mokiniai savo jausmus išreiškė piešiniuose