header5

2019 M. KOVAS. KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS UTENOS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE – DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

2019 m. kovo 8 d. mūsų centre vyko kovo 11-osios minėjimas. Šiemet, Lietuvos nepriklausomybės dienai sutapus su kovo 8-ąja, - Tarptautine Moters diena, minėjimas buvo linksmesnis, nes į svečius pasikvietėme Utenos Meno mokyklos muzikos skyriaus mokinius. Mielų ir šiltai bendraujančių muzikos pedagogių R. Buzėnaitės, R. Garsonienės ir E. Barzdienės mokiniai  padovanojo mums visiems meninę programą, o su ja -  šiltas ir giliai teigiamas emocijas. Be to, mokytoja Elina  supažindino vaikus, lankytojus ir gyventojus  su muzikos instrumentais, gyvai (pasirodymo metu) parodė jų panaudojimo galimybes. Vaikai, lankytojai ir gyventojai labai atidžiai sekė muzikantus, klausėsi, negailėjo aplodismentų ir padrąsinančių pagiriamųjų šūksnių, džiaugėsi.

Dėkojame Utenos Meno mokyklos muzikos skyriaus direktoriaus pavaduotojai ugdymui L. Gudienei ir anksčiau minėtoms pedagogėms už bendradarbiavimą.