header5

2019 M. RUGPJŪTIS. MOKLSO IR ŽINIŲ DIENA

GERBIAMI TĖVELIAI/GLOBĖJAI

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA UTENOS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE DSC 02214preview

- DAUGIAFUNKCIAME CENTRE VYKS RUGSĖJO 2 DIENĄ:

9.00 VAL. ŠVENTOS MIŠIOS UTENOS KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ

IR DIEVO APVAZDOS BAŽNYČIOSE

10.30 VAL. NAUJŲJŲ MOKLSO METŲ ATIDARYMAS CENTRE

 DIREKTORIAUS PAVADUOROJA UGDYMUI, LAIKINAI VYKDANTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

DANUTĖ SIRGEDIENĖ