header5

2020 M. KOVAS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAI ŠVENTĖ ŠV. KAZIMIERO DIENĄ

2020-03-04 specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai šventė šv. Kazimiero dieną: klausėsi pasakojimo apie Kazimiero vardo reikšmę, iš kur ir kodėl kilo ši šventė, kokie jos atributai ir papročiai. Vaikai žiūrėjo filmą apie vykusias ir vykstančias kaziuko muges, dalinosi savo patyrimais, piešė amatininkų sukurtus daiktus, parduodamus mugėse, šoko ratelį.