header5

2020 M. UTEOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

     Mokytojai, logopedai.

Kadangi ne visi mokinių tėvai turi interneto  prieigą ir skaitmeninę įrangą, užduotis, pagal individualius mokinių poreikius, rengs: popieriniu ir skaitmeniniu variantais. Mokiniai užduotis atliks su tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba.

Popierines užduotis dviem savaitėms, 2020 m. kovo 30 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.  išvežios mokytojo padėjėjos mokyklos transportu.

Skaitmeninis nuotolinis mokymas bus atliekamas per “Mano dienyną”, el. paštą, sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Kasdien 9-12 val. bus dirbama per skype, mesenger, facebook, viber ir telefonu, atsiunčiant užduotis, konsultuojant ir įvertinant.

Pagal individualias galias ir galimybes, bus prašoma atsiskaityti pamokų metu (internetu), o popierinės užduotys pateikiamos atsiskaitymui po karantino.   

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu bus koreguojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus,  pedagogų pastebėjimus.

      Socialini pedagogai

Individualus darbas su mokiniais vyks kasdien telefonu, elektroniniu paštu, o grupinis - per messenger, viber. Mokiniams bus parengtas rekomenduojamų veiklų sąrašas, kurį tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus jų nurodytu el.paštu arba popierinius variantus išvežios mokytojo padėjėjos mokyklos transportu.

Skyriaus socialinis pedagogas mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus  konsultuos kasdien nuo 8.00 - 15.00 val. telefonu.

Socialinių pedagogų darbas bus koreguojamas, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymu Nr. AĮ-300 „Dėl pavedimo teikti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigoje“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                              Danutė Sirgedienė