header5

Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro struktūra

Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla – daugiafunkcis centras. Kitos centro paskirtys – socialinės globos ir socialinės priežiūros teikimas suaugusiems asmenims, turintiems protinę arba kompleksinę negalią.

Vietų skaičius centre – 95.

1. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS >>>

2. DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS SKYRIUS >>>

3. SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS >>>

2014 m. spalio 21 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro Socialinės globos ir Dienos socialinės priežiūros ir globos skyriams suteiktos licencijos socialinei globai ir priežiūrai teikti. Licencijos įteikiamos, kai įstaiga atitinka visus Europos sąjungos socialinei globai ir priežiūrai keliamus reikalavimus. Tai didžiulis tiek centro vadovų, tiek abiejų skyrių specialistų bei visų darbuotojų darbo įvertinimas.