header5

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 M. UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA.  KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO.PROGRAMA - 07. Pagrindinis ugdymas. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio V. Biudžetas - valstybės lėšos. 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. PROGRAMA - 07. Pagrindinis ugdymas. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio -K. Mokymo reikmės.

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRAMA - 10. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose .10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - V. Biudžetas- valstybės lėšos. 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. PROGRAMA - 07. Papildomos švietimo paslaugos. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - P. Biudžetas - paslaugos.

 UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRMAMA - 10. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio- R. Biudžetas - išlaikymas

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVOMĖN 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRAMA - 10. Kiti su socialine apsauga  susiję reikalai. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio- R. Biudžetas - išlaikymas. 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. Papildomos švietimo paslaugos. PROGRMAMA - 07. 07.1.1.07 Lengvatinis mokinių pavėžėjimas [lėšos]. Finansavimo šaltinio -B. Savivaldybės biudžetas

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. Kiti su socialine apsauga  susiję reikalai. Programa - 10. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - B. Savivaldybės biudžetas.

UTENOS SPECIAIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKIS CENTRAS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRAMA - 10. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - B. Savivaldybės biudžetas

 

 

2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO.PROGRAMA - 07. Pagrindinis ugdymas. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio V. Biudžetas - valstybės lėšos. 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. PROGRAMA - 07. Pagrindinis ugdymas. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio -K. Mokymo reikmės.

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. PROGRAMA - 07. Papildomos švietimo paslaugos. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - P. Biudžetas - paslaugos.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRAMA - 10. Kiti su socialine apsauga  susiję reikalai. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio- R. Biudžetas - išlaikymas. 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRMAMA - 10. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio- R. Biudžetas - išlaikymas

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. PROGRMAMA - 07. Papildomos švietimo paslaugos. 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - N. Biudžetas - turto nuoma 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO. Papildomos švietimo paslaugos. PROGRMAMA - 07. 07.1.1.07 Lengvatinis mokinių pavėžėjimas [lėšos]. Finansavimo šaltinio -B. Savivaldybės biudžetas

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. Kiti su socialine apsauga  susiję reikalai. Programa - 10. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - B. Savivaldybės biudžetas.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRAMA - 10. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose. 10.1.1.01 Socialinių įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]. Finansavimo šaltinio - B. Savivaldybės biudžetas

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA. PROGRAMA - 10. Aprūpinimas mokinio reikmenimis. 10.1.5.01 Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas [lėšos]. Finansavimo šaltinio - B. Savivaldybės biudžetas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ. 2020-01-17. NR. AR-20. 2020-01-17. NR. AR-20

2019 M.  MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA. 2020-01-17. Nr. AR-21. 2020-01-17. Nr. AR-21

 

2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

 2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMAM (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮŠSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS 07.1.1.01. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS . FINANSAVIMO ŠALTINIO P

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R  

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.07 - LENGVATINIS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10).KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI 10.1.1.01 -  SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

 2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2019 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). APRŪPINIMAS MOKINIO REIKMENIMIS. 10.1.5.01 EMIGRACIJOS, NEDARBO MAŽINIMO IR PAGALBOS JAUNAI ŠEIMAI VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ

2019 M. III KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

 

 

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

 2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMAM (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮŠSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS 07.1.1.01. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS . FINANSAVIMO ŠALTINIO P

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R  

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.07 - LENGVATINIS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10).KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI 10.1.1.01 -  SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

 2019 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ

2019 M. II KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

 

 

2019 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

 2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMAM (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮŠSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS 07.1.1.01. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS . FINANSAVIMO ŠALTINIO P

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10).KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI 10.1.1.01 -  SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.07 - LENGVATINIS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

 2019 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2019 M. I KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ

 

 

2018 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

 2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMAM (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮŠSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10).KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI 10.1.1.01 -  SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.07 - LENGVATINIS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

 2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). PAGRINDINIS UGDYMAS 10.1.5.01 - EMIGRACIJOS, NEDARBO MAŽINIMO IR PAGALBOS JAUNAI ŠEIMAI VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. IV KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ

2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

 2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMAM (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮŠSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10).KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI 10.1.1.01 -  SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.07 - LENGVATINIS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

 2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). PAGRINDINIS UGDYMAS 10.1.5.01 - EMIGRACIJOS, NEDARBO MAŽINIMO IR PAGALBOS JAUNAI ŠEIMAI VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. III KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETOIŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ

 

 

2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMAM (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮŠSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.07 - LENGVATINIS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2018 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETOIŠLAIDŲ SĄMATŲ  VYKDYMO ATASKAITŲ

2018 M. I KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

 

2017M. 4 KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2017 M. IV KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO VD

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI. FINASAVIMO ŠALTINIO VI

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI FINASAVIMO ŠALTINIO VI

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R

 2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

 2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. IV KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITI SU SOCIALINE APSAUGA SUSIJĘ REIKALAI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.2.05 - SPORTINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2017 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA.KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGAMA (07) . PAGRINDINIS UGDYMAS 07.1.1.01. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M.IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2017 M. IV KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

 

2017 M. 3 KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. III KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO VD

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA.KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGAMA (07) . PAGRINDINIS UGDYMAS 07.1.1.01. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.2.05 - SPORTINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M.III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2017 M. III KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA.KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGAMA (07) . PAGRINDINIS UGDYMAS 07.1.1.01. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO VI

2017 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO VIVI

2017 M. 2 KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2017 M. II KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO VD

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO VI

2017 M. II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO VI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M.II KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2017 M. II KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

2017 M. 1 KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2017 M. I KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2017 M. I KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

 

 

 

2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUOŽIO 31 D. DUOMENIS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 M. FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMOJO RAŠTO 1 PRIEDAS "ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 2 PRIEDAS "PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 3 PRIEDAS "NEMATERIALINIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 4 PRIEDAS "ILGALAIKIO METERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 5 PRIEDAS "ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 6 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 7 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE PER 1 METUS GAUTINAS SUMAS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 8 PRIEDAS "INFORMACIJA PAIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 9 PRIEDAS "FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 10 PRIEDAS "FINASAVIMO SUMŲ LIKUČIAI"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 11 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE KAI KURIAS MOKĖTINAS SUMAS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 12 PRIEDAS "PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 13 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE ĮSIPAREGOJIMŠ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

PAKETO DUOMENYS

 

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2016 M. IV KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŪ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2016 M. IV KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO VM.

 

 

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V 

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO K

2016 M. III KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŪ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 

 

 

2016 M. I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. I KETV. BIUŽDETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. I KETV. BIUŽDETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKOOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. I KETV. MOKĖTINIŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

 

2016 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. FINANSINĖS BŪKLĖAS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS;

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS;

3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 

2016 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. I KETV:

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS;

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS;

3. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ