header5

Darbo užmokestis

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis" pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

2020 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2019 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2019 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2019 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2019 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. II KETVIRČIO  VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. I KETVIRČIO  VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2017 M. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2017 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2017 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2017 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2017 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

2016 M. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2016 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS