header5

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS. 1 PRIEDAS. INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS. 1 PRIEDAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS. 2 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PAGAL ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. 3 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ILGALAIKIO MATERIALINIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. 4 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PAGAL ATASKAITINĮ LAKOTARPĮ. 5 PRIEDAS.

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS. 6 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMASINFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS. 7 PRIEDAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS. 8 PRIEDAS.

 

 UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. DUOMENIS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. DUOMENIS (TĘSINYS)

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS. 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. 9 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINASAVIMO SUMŲ LIKUČIAI. 10 PRIEDAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS. 11 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMĄJAME RAŠTE. 12 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMĄJAME RAŠTE. 13 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ 9ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS. 14 PRIEDAS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. GRYNOJO TRUTO POKYRIAI IR ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. KONTROLĖS RINKINYS. PAKETO DUOEMNYS KONTROLĖS RINKINYS. PAKETO DUOEMNYS.

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS.  

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS. 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. III KETV. TARPNINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFGUNKCIS CENTRAS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

 

 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. II KETV. TARPNINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTA KETV. TARPNINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFGUNKCIS CENTRAS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

 

 

 

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. 2019 M. I KETV. TARPNINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFGUNKCIS CENTRAS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAPAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

UTENOS SPECIALIOJI MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (TĘSINYS)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PAGAL ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PAGAL ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS. 

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PAKETO DUOEMNYS

2018 M. FINASINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FIANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

 

2018 M. 3 KETVIRČIO TAPRINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. 3 KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 M. 3 KETVIRČIO FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. 3 KETVIRČIO  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30

2018 M. 2 KETVIRČIO TAPRINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. 2 KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 M. 2 KETVIRČIO FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. 2 KETVIRČIO  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

2018 M. 1 KETVIRČIO TAPRINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. 1 KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 M. 1 KETVIRČIO FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 M. 1 KETVIRČIO  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (aiškinamojo rašto 1 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (aiškinamojo rašto 2 priedas) 

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITŲ RINKINYS. NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. (aiškinamojo rašto 3 priedas). 

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (aiškinamojo rašto 4 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITŲ RINKINYS. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (aiškinamojo rašto 5 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS (6 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTAS SUMAS (7 priedas)

 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS (8 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (9 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI (10 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (11 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE (12 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS (13 priedas)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. DRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

2017 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. III KETV. FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 M. III KETV. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 M. III KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 M. III KETV. TARPNIŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2017 M. II KETV. TARPINIŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. II KETV. FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 M. II KETV. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 M. II KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 M. II KETV. TARPNIŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2017 M. 1 KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2017 M. I KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŪ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B.

2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2017 M. I KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

 

 

 

2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUOŽIO 31 D. DUOMENIS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 M. FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMOJO RAŠTO 1 PRIEDAS "ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 2 PRIEDAS "PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 3 PRIEDAS "NEMATERIALINIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 4 PRIEDAS "ILGALAIKIO METERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 5 PRIEDAS "ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 6 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 7 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE PER 1 METUS GAUTINAS SUMAS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 8 PRIEDAS "INFORMACIJA PAIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 9 PRIEDAS "FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 10 PRIEDAS "FINASAVIMO SUMŲ LIKUČIAI"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 11 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE KAI KURIAS MOKĖTINAS SUMAS"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 12 PRIEDAS "PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE"

AIŠKINAMOJO RAŠTO 13 PRIEDAS "INFORMACIJA APIE ĮSIPAREGOJIMŠ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

PAKETO DUOMENYS

 

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K.

2016 M. IV KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŪ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B.

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2016 M. IV KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA

2016 M. IV KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO VM.

 

 

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V 

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO K

2016 M. III KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŪ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINASAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 

 

 

2016 M. I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. I KETV. BIUŽDETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAPILDOMOS ŠVIETIMO PASLAUGOS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. I KETV. BIUŽDETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKOOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO B

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO K

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). KITOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOS BEI 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO R

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (07). PAGRINDINIS UGDYMAS. 07.1.1.01 - ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. I KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (10). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA GLOBOS ĮSTAIGOSE. 10.1.1.01 - SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS IŠLAIDOS. FINANSAVIMO ŠALTINIO V

2016 M. I KETV. MOKĖTINIŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

 

2016 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. FINANSINĖS BŪKLĖAS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS;

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS;

3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 

2016 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. I KETV:

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS;

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS;

3. FINASAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ