header5

Veiklos sritys

Centro pagrindinė paskirtis  - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla - daugiafunkcis centras.

Centro kitos paskirtys - socialinės globos ir socialinės priežiūros teikimas suaugusiems asmenims, turintiems protinę arba kompleksinę negalią.

Centro veiklos sritis - švietimas (85).

Centro švietimo veiklos rūšys:

1. pagrindinė veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas (85.31.10).

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. pradinis ugdymas(85.20);

2.2. kitas mokymas (85.5);

2.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);

2.4. sportinis, rekreacinis (85.51);

2.5. kultūrinis švietimas (85.52).

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

1. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

2. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);

5. stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla (87.20);

6. sausumos transportui būdingų paslaugų veikla (52.21);

7. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksplotavimas (68.20)

8. bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);

9. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);

10. kraštovaizdžio tvarkymas (81.30);

11. tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausas) valymas (96.01);

12. kita apgyvendinimo veikla (55.90);

13. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėje (86.90.10).